autor: Administrator

2014-11-27
P.T. Członkowie
Stowarzyszenia Polski Ziemniak

 
Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 30 ust 3 statutu zawiadamiam, iż na wniosek Komisji Rewizyjnej zwołuję Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polski Ziemniak, które odbędzie się w siedzibie IHAR Jadwisin przy ul. Szaniawskiego 15 w Jadwisinie, w dniu 2 grudnia 2014 r. o godzinie 9.00 (zgodnie z zapisem § 30 ust. 6 statutu następny termin Walnego Zgromadzenia w przypadku braku wymaganego kworum został wyznaczony na godzinę 10.00 tego samego dnia).

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie merytorycznego sprawozdania Zarządu
    z działalności Stowarzyszenia za okres 2011 r. – 2014 r.
2. Przedstawienie finansowego sprawozdania Stowarzyszenia
    za okres 2011 r. – 2014 r.

3. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego
    Zarządu Stowarzyszenia.

4. Głosowanie nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej powołanej
    do przeprowadzenia nowych władz Stowarzyszenia.

5. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu oraz
    Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

6. Głosowanie nad wyborem członków Komisji
    Rewizyjnej Stowarzyszenia.

7. Wystąpienie nowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.


Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu umożliwi Państwu uzyskanie szczegółowych informacji o dotychczasowej działalności Stowarzyszenia oraz jej efektach, natomiast poprzez udział w wyborach władz Stowarzyszenia będą mieli Państwo osobisty wpływ na dalszą działalność, cele i rozwój naszej organizacji.

Zwracam się z serdeczną prośbą o poinformowanie o Walnym Zgromadzeniu znajomych Państwu osób i organizacji, które mogłyby być zainteresowane członkostwem w naszym Stowarzyszeniu

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu poprzez wysłanie maila na adres mariola.siewierska@polskiziemniak.pl

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Franciszek Klim

autor: Administrator

2014-02-18

autor: Administrator
DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI ZIEMNIAK
2014-03-03
Strzekęcino, 02.03.2014 r.

DO CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA POLSKI ZIEMNIAK

Szanowni Państwo,
Działając w imieniu Stowarzyszenia Polski Ziemniak informuję, że 18 lutego 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę określającą:
  1. Wysokość składki członkowskiej za 2014 r. na kwotę 50,00 zł.
  2. Wysokość składki dla członków wspierających na kwotę 2 500 zł.
Przystąpienie do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego wiąże się z wymiernymi korzyściami, zarówno dla Państwa, jak i pozostałych członków naszej organizacji. Jak zostało wskazane w § 21 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia, członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących pozostałym członkom Stowarzyszenia, w tym mogą prezentować własne wyniki i osiągnięcia z działalności na sympozjach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 
W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o przystąpieniu do naszej organizacji w charakterze członka wspierającego prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia Polski Ziemniak.

Logo Państwa Firmy zostanie umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia jako firmy wspierającej.

Wszystkie środki przekazywane na rzecz naszej organizacji są przeznaczane wyłącznie na jej cele statutowe (zgodnie z zapisami § 34 ust 1 statutu Członkowie Zarządu wykonują swoją pracę społecznie).

Prosimy o dokonanie zapłaty składek do 30 marca 2014 r.
Z pozdrowieniami
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Franciszek Klim


Numer konta Stowarzyszenia Polski Ziemniak: 04 1020 2791 0000 7302 0180 5159
Pozostałe dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ziemniak
Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15
05-140 Serock
autor: Administrator
Wszystko o ziemniaku
2012-01-03
„Wyznać należy, że po Chrzcie Świętym kartofle są największym dobrodziejstwem ludziom użyczonym przez nieba – więcej Ameryce winniśmy za nie wdzięczności niż za kruszce złota i srebra, totalne chciwości narzędzia”
J.U. Niemcewicz

Niniejszy dział zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat ziemniaka.

1. Ziemniak króluje
2. Sto odmian ziemniaka dla każdego Polaka
3. Ziemniak – niezawodny żywiciel rodziny
4. Najzdrowsze gotowane i pieczone
5. Ziemniaki na co dzień i od święta
6. Dobrych ziemniaków nigdy dość
7. Ziemniak – jadalny cud natury
8. Nie bądź taki, jedz ziemniaki!
9. Gotuj z nami ziemniakami


Zobacz także inne artykuły powiązane z powyższym działem:
Wszechstronne walory ziemniaka jako produktu żywnościowegoZmiany w spożyciu ziemniaka jadalnego w PolsceWartość odżywcza przetworów z ziemniaka (w 100 g)Czy ziemniaki są niebezpieczne?Idealna bulwa ziemniaka jadalnego to:Najważniejsze cechy jakości ziemniaków jadalnych Wskazówki doboru odmian jadalnych na różne kierunki użytkowaniaODMIANY JADALNE - KRODMIANY SKROBIOWE - KRKolor skórki i barwa miąższu...Smak a typ kulinarnyZestawienie odmian z Krajowego Rejestru przydatnych na ważniejsze kierunki użytkowania (typy kulinarne)PodsumowanieZmiany zachodzące w technologii uprawy ziemniakaPoziom plonowania a system uprawy ziemniaka w PolsceStosowane systemy produkcji ziemniaka:Udział plonu handlowego w plonie ogólnym (%) w różnych systemach uprawy ziemniaka.Czynniki okresu wegetacji kształtujące jakość bulwInstrukcję sporządzania potraw z ziemniaka i przepisy kulinarneKartoflanka „Stasinianka”Kartoflanka artoflanka na ostroKopytkaPyzaki StasiakiBukty ziemniaczaneKartaczeZiemniaki faszerowaneRoladki ziemniaczaneKartoflakPaprykarz ziemniaczanyGołąbki z ziemniakówKiszka ziemniaczanaSałatka z gotowanych ziemniaków z kurkami (lub gąskami)Sałatka ziemniaczana z tuńczykiemPączki ziemniaczanePikantny chleb ziemniaczanyXIX KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA - 25-26 sierpnia 2012ZAPROSZENIANasiennictwo ziemniaka 2011Powierzchnia nasienna odmian ziemniaka głównych kierunków użytkowania GMO -przyszłość czy zagłada?Krótka lecz bogata historia ziemniaka
Wszelkie prawa zastrzeżone - polskiziemniak.pl 2011
Strona sfinansowana przez SPZ ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw